Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over u verwerken, waaronder persoonlijke gegevens en cookies.

1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de Website, die opereert onder de url: interlogis-timecritical.com
 2. De exploitant van de dienst en beheerder van persoonsgegevens is: Interlogis Arkadiusz Czyżewski ul. Branickiego 18 lok. uf1.1, 02-972 Warschau
 3. E-mailadres van de exploitant: dop@interlogis-timecritical.com.
 4. De Beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de Website zijn verstrekt.
 5. De Website gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Vragen afhandelen via het formulier
  • Presentatie van een aanbod of informatie
 6. De Website voert de functies voor het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren uit:
  • Via de vrijwillig ingevulde gegevens in de formulieren, die in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
  • Door cookies (zogenaamde “cookies”) op te slaan op de eindapparaten.

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming gebruikt door de Operator

 1. De sites voor het inloggen en invoeren van persoonlijke gegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens en inloggegevens die op de website worden ingevoerd, worden versleuteld op de computer van de gebruiker en alleen kunnen worden gelezen op de doelserver.
 2. De persoonlijke gegevens die in de database zijn opgeslagen, worden zodanig versleuteld dat alleen degenen met de Operator-sleutel ze kunnen lezen. Op deze manier worden de gegevens beschermd als de database van de server wordt gestolen.
 3. De Operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
 4. Om de gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig veiligheidskopieën.
 5. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Operator wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat softwarecomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

 1. De website wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de operator: nazwa.pl
 2. Om de technische betrouwbaarheid te garanderen, houdt het hostingbedrijf logbestanden bij op serverniveau. De logs kunnen het volgende bevatten:
  • bronnen gespecificeerd door de URL-identifier (adressen van aangevraagde bronnen – pagina’s, bestanden),
  • tijdstip van ontvangst van een verzoek
  • tijdstip van het verzenden van een antwoord,
  • de naam van het clientstation – identificatie via het HTTP-protocol,
  • informatie over fouten die zijn opgetreden tijdens de uitvoering van HTTP-transacties,
  • het URL-adres van een pagina die eerder door de gebruiker is bezocht (referer-link), als de gebruiker de Website via een link heeft bezocht,
  • informatie over uw browser,
  • informatie over je IP-adres,
  • diagnostische informatie met betrekking tot het selfservice bestelproces via registers op de website,
  • informatie met betrekking tot de afhandeling van e-mails gericht aan de Concessieverlener en verzonden door de Concessieverlener.

4. Uw rechten en aanvullende informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt

 1. In bepaalde situaties heeft de beheerder het recht uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de nakoming van verplichtingen die op de beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
  • het hostingbedrijf op gedelegeerde basis
  • bevoegde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te vervullen
  • bedrijven die marketingdiensten verlenen aan de beheerder
 2. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan nodig is om de gerelateerde activiteiten uit te voeren die in afzonderlijke regelgeving zijn vastgelegd (bijv. met betrekking tot de boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U hebt het recht om de Controller om informatie te vragen:
  • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • hun rectificatie,
  • wissen,
  • beperking van verwerking,
  • en dataportabiliteit.
 4. U hebt het recht om, met betrekking tot de in punt 3.2 genoemde verwerking, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de Beheerder worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend indien er geldige gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.
 5. U kunt een klacht indienen over de handelingen van de beheerder bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Stawkistraat 2, 00-193 Warschau.
 6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om de Service te kunnen uitvoeren.
 7. Geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering ten behoeve van het verlenen van diensten op grond van een gesloten overeenkomst en ten behoeve van direct marketing door de Beheerder, kan met betrekking tot u plaatsvinden.
 8. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet naar landen buiten de Europese Unie sturen.

5. Informatie in formulieren

 1. De service verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker is verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens indien deze zijn verstrekt.
 2. De service kan informatie over de verbindingsparameters registreren (tijdstempel, IP-adres).
 3. In sommige gevallen registreert de service informatie om de gegevens op het formulier te kunnen koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
 4. De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld voor het verwerken van een serviceaanvraag of commercieel contact, registratie van diensten, enz. In elk geval geven de context en de beschrijving van het formulier duidelijk aan waarvoor het wordt gebruikt.

6. Beheerderslogboeken

Informatie over gebruikersgedrag op de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de website.

7. Relevante marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van een statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de gebruiker die wordt verzameld door het advertentienetwerk van Google, kan de gebruiker de informatie die voortkomt uit de cookies bekijken en bewerken met behulp van de tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. De Operator gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonlijke gegevens overgedragen van de Operator naar de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
 3. De exploitant gebruikt de Facebook-pixel. Door deze technologie weet Facebook (Facebook Inc., VS) dat een bij Facebook geregistreerde persoon de website gebruikt. De exploitant geeft geen aanvullende persoonlijke gegevens door aan Facebook. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.

8. Informatie over cookies

 1. De Website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies (zogenaamde “cookies”) zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer.
 3. De exploitant van de Dienst is de entiteit die cookies plaatst en gebruikt op de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst.
 4. Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  • het onderhouden van een sessie van een Gebruiker van de Website (na inloggen), waardoor een Gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de Website opnieuw hoeft in te voeren;
  • voor de doeleinden die hierboven worden beschreven onder “Essentiële marketingtechnieken”;
 5. De Website gebruikt twee soorten cookies: “sessiecookies” en “permanente cookies” (persistente cookies). “Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat de Gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. “Permanente” cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. De software voor surfen op het web (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op de eindapparatuur van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. De internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren Gedetailleerde informatie over dit onderwerp is te vinden in de help of documentatie van de internetbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Website.
 8. Cookies die in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Operator van de Dienst, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Cookies beheren – hoe geef en trek je toestemming in de praktijk?

 1. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. We wijzen erop dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.
 2. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:
 3. Om je cookie-instellingen te beheren, selecteer je in de onderstaande lijst het mobiele apparaat dat je gebruikt en volg je de instructies::